Funktionerna Get Odds och Get Fixtures är förenliga med ögonblicksanrop (utan parametern "since" i förfrågan) och delta (då parametern "since"  ingår i förfrågan).


Delta-anropen visar endast de förändrade evenemangen, medan ögonblicksanropen visar alla evenemang.


Vänligen observera att ögonblicksinformationen lagras i cache-minnet under en minut, så vi rekommenderar dig starkt att använda delta-anrop för att få de senaste oddsen.