Om din internetanslutning bryts försöker lobbyn återansluta till systemet med levande givare och systemet betecknar spelaren som "återansluter". Om du inte återansluter inom 8 sekunder avbryts sessionen och pengarna returneras automatiskt.


Om du har ett pågående spel förblir din insats aktiv och systemet bearbetar den även om det tar längre tid än 8 sekunder att återansluta. När du spelar en hand i Blackjack spelas din hand automatiskt efter en perfekt strategi.