Genom att klicka på ditt saldo eller använda menyalternativet Mitt konto får du tillgång till ett antal rapporter som du kan använda för att se dina transaktioner, både spelrelaterade och övriga. 


Om du väljer något av alternativen Alla transaktioner införda under de senaste 24 timmarna, 7 dagarna eller  fyra veckorna, kommer du att se en kolumn med ditt saldo inkluderat.

Om du väljer alternativen "Införda per vecka", "Införda per dag" eller "Införda per månad" visas transaktioner och spel, men ingen kolumn för saldo kommer att inkluderas.


Vi rekommenderar våra kunder att använda Mitt konto-funktionen regelbundet. För kunder som vill spara saldo-information för mer än fyra veckor, föreslår vi att ni för över informationen till ett personligt kalkylblad.