Vi informerar dig om den IP-adress som användes vid din aktuella och senaste inloggning.

 

Du kan använda menyalternativet Mitt Konto – Personliga Uppgifter för att se vilken IP-adress som användes vid den aktuella och senaste inloggningen på ditt konto.