En av våra säkerhetsfunktioner är att automatiskt logga ut kunder när kontot har varit inaktivt under en viss tidsperiod. 

För ytterligare säkerhet offentliggör vi inte vilken tidsperiod som används för denna funktion.  

Våra licensmyndigheter kräver att vi använder denna funktion och vi kan inte ändra denna.